Headerbild

VALEN

Sedan 2009 har föreningen stött och blött och jobbat med ändamålsenliga lokaler i Varmsätra. Under hösten kommer vi nu att lämna in en ansökan till Allmänna Arvsfonden och en ansökan till Boverket för ekonomiskt stöd till VALEN. Här följer ett litet utdrag ur ansökan: Vår projektidé är Varmsätra Aktivitetslada, VALEN, en byggnad som påminner om en rödfärgad lada. I Aktivitetsladan vill vi erbjuda ungdomarna en plats där de kan välja aktivitet efter intresse och tycke. Det ska vara möjligt att t.ex. kunna spela innebandy, fotboll, basket, handboll, volleyboll, badminton, tennis och klättra på klättervägg. Idag finns det inte en lokal i närområdet som fungerar för de ändamålen. Det finns överhuvudtaget ingen ungdomslokal. Vi vill ha en samlingsplats, i närområdet, där våra barn och ungdomar kan mötas och utöva de rörelseaktiviteter och kulturaktiviteter som intresserar dem. Den nyskapande verksamheten är VALIDROTT, där barn och ungdomar ges möjlighet att välja att prova olika typer av idrotter. Vi tror att ”validrott” ger våra barn en god start och bäddar för ett livslångt intresse för att idrotta och motionera. Validrotten skapar också en mötesplats där våra barn och ungdomar får träffas och ha sociala kontakter och att integrera med andra, IRL – i verkliga livet. Vår målsättning är att VALEN ska vara öppen för ALLA. Därför planerar vi att öronmärka en timme i veckan för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. För att säkerställa att vi når målgruppen har vi inlett ett samarbete med FUB Sala-Heby, en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB är mycket positiva till att få tillgång till VALEN för att kun